Har du problem med kallras och grannens matos?

 

 

 

Referenser:

”Det är OVK- besiktning vart nionde år. Då får inte ventilationsluften gå baklänges. Vi monterade Exit i 190 lägenheter, och det enda vi behövt göra är att rengöra dem emellanåt.”

Stig Gustavsson, Styrelseordförande
för BRF Stentrasten 2 i Oskarshamn